Pozabljeno geslo za AAI prijavo

Tukaj lahko pridobite geslo učenca na Osnovni šoli Petrovče. V prvo polje vnesite EMŠO učenca, v drugo polje pa vnesite telefonsko številko starša ali skrbnika, ki je vnešena v eAsistent.
Če je telefonska številka res kontaktna številka otroka, boste dobili SMS, ki vsebuje prijavne podatke za učenca.